HuyNQ's Corner
Thoughts, stories and ideas.

Latest

Feb
18
Fix blank Dock widget issue on Pock 0.8.1-5

Fix blank Dock widget issue on Pock 0.8.1-5

If you are having this issue with latest Pock (0.8.1-5), you can follow instructions in this post to
1 min read
Feb
15
My neovim's configs

My neovim's configs

For macOS only Neovim’s ConfigNeovim’s Config. GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets.Gist262588213843476
1 min read
May
15
Free Grand Theft Auto V - Premium Edition

Free Grand Theft Auto V - Premium Edition

EpicGames đang cho lấy free Grand Theft Auto V - Premium Edition (giá gốc là 24.99$). Anh em nào
1 min read
Oct
23
Ghost 3.0 ra mắt

Ghost 3.0 ra mắt

Nhiều thay đổi quá :D New features Memberships & subscriptions New Wordpress Importer Plugin Support Image Galleries Bookmark Card Casper
Feb
10
Git Bisect

Git Bisect

Vào một buổi sáng đẹp trời ngày nọ, mình đến công ty vào lúc 7h30, nhai tạm cái bánh mì
5 min read
Feb
09
Chạy cronjob mỗi N ngày

Chạy cronjob mỗi N ngày

Vừa rồi mình có làm GitHubArchive, đây là một project mã nguồn mở có chức năng gửi email thống kê
5 min read
Jan
28
Free .design domain (Update 2020/04)

Free .design domain (Update 2020/04)

Nhận domain .design miễn phí
1 min read
Aug
31
Photo Quote hay - P7

Photo Quote hay - P7

Sau hơn 3 năm kể từ ngày phần 6 ra mắt, đến giờ mình mới có thời gian để tiếp
2 min read
Mar
29
[Music] Peaceful

[Music] Peaceful

Nov
15
You suck at PowerPoint

You suck at PowerPoint

Bạn cần 15 phút để đọc bài này. Từ trước đến giờ, mình cũng đã dự khá nhiều buổi presentation,
5 min read