ghost

A collection of 4 posts

Ghost 3.0 ra mắt

Ghost 3.0 ra mắt

Nhiều thay đổi quá :D New features Memberships & subscriptions New Wordpress Importer Plugin Support Image Galleries Bookmark Card Casper 3.0 More free themes + Starter Theme for development Refreshed Ghost Admin Continuous

Ghost 1.0.0 ra mắt

Ghost 1.0.0 ra mắt

Sau 4 năm phát triển, từ giữa năm 2013 đến tận tháng 7/2017, cuối cùng Ghost cũng release được phiên bản stable 1.0.0. Mình chắc là một trong những người

Target blank trong Markdown editor

Target blank trong Markdown editor

Chú ý: Cách này sẽ không dùng được trên Ghost phiên bản 1.0 trở về sau. Ghost dùng Markdown editor nhưng mặc định Markdown lại không hỗ trợ thuộc tínhtarget="_blank&