ghost

Oct
23
Ghost 3.0 ra mắt

Ghost 3.0 ra mắt

Nhiều thay đổi quá :D New features Memberships & subscriptions New Wordpress Importer Plugin Support Image Galleries Bookmark Card Casper
Jul
26
Ghost 1.0.0 ra mắt

Ghost 1.0.0 ra mắt

Sau 4 năm phát triển, từ giữa năm 2013 đến tận tháng 7/2017, cuối cùng Ghost cũng release được
2 min read
Oct
17
Target blank trong Markdown editor

Target blank trong Markdown editor

Chú ý: Cách này sẽ không dùng được trên Ghost phiên bản 1.0 trở về sau. Ghost dùng Markdown
1 min read
Oct
15
Cấu hình email Google App cho Ghost

Cấu hình email Google App cho Ghost

[Cách này chỉ dùng cho Ghost phiên bản 0.x.x] Trên trang docs của Ghost có hướng dẫn cấu
1 min read