Ghost 1.0.0 ra mắt

Ghost 1.0.0 ra mắt

Sau 4 năm phát triển, từ giữa năm 2013 đến tận tháng 7/2017, cuối cùng Ghost cũng release được phiên bản stable 1.0.0. Mình chắc là một trong những người dùng Ghost đầu tiên ở VN :v…

Target blank trong Markdown editor

Target blank trong Markdown editor

Chú ý: Cách này sẽ không dùng được trên Ghost phiên bản 1.0 trở về sau. Ghost dùng Markdown editor nhưng mặc định Markdown lại không hỗ trợ thuộc tínhtarget="_blank" khi dùng [](http://) để chèn link…

Cấu hình email Google App cho Ghost

Cấu hình email Google App cho Ghost

[Cách này chỉ dùng cho Ghost phiên bản 0.x.x] Trên trang docs của Ghost có hướng dẫn cấu hình email cho Ghost nhưng chỉ có cho Gmail, còn muốn cấu hình cho domain riêng thì đây. Sửa trong…