Ghost 1.0.0 ra mắt

Sau 4 năm phát triển, từ giữa năm 2013 đến tận tháng 7/2017, cuối cùng Ghost cũng release được phiên bản stable 1.0.0. Mình chắc là một trong những người dùng Ghost đầu tiên ở VN :v Phiên bản đầu tiên mình dùng hình như là 0.…

Target blank trong Markdown editor

Chú ý: Cách này sẽ không dùng được trên Ghost phiên bản 1.0 trở về sau. Ghost dùng Markdown editor nhưng mặc định Markdown lại không hỗ trợ thuộc tínhtarget="_blank" khi dùng [](http://) để chèn link trong bài. Ngoài cách dùng tag html <a href=…

Cấu hình email Google App cho Ghost

[Cách này chỉ dùng cho Ghost phiên bản 0.x.x] Trên trang docs của Ghost có hướng dẫn cấu hình email cho Ghost nhưng chỉ có cho Gmail, còn muốn cấu hình cho domain riêng thì đây. Sửa trong file config.js: mail: { service: "Gmail", fromaddress: 'email-cua-ban',…