Target blank trong Markdown editor

Target blank trong Markdown editor

Chú ý: Cách này sẽ không dùng được trên Ghost phiên bản 1.0 trở về sau.

Ghost dùng Markdown editor nhưng mặc định Markdown lại không hỗ trợ thuộc tínhtarget="_blank" khi dùng [](http://) để chèn link trong bài.

Ngoài cách dùng tag html <a href='link'>A</a> để chèn link thì ta còn có 1 cách lách luật nữa là viết thẳng các thuộc tính vào trong link :v

Ví dụ:

[Ngắm Girl Xinh](http://xxx.huynq.net/" target="_blank) sẽ render ra <a href="http://xxx.huynq.net/" target="_blank">Ngắm Girl Xinh</a> và có kết quả là (Ngắm Girl Xinh)

Ngoài ra ta còn có thể thêm các thuộc tính khác khác vào như title, class, id

Bạn có thể tìm hiểu về Markdown ở đây :D