Huy Nguyen Quang

Huy Nguyen Quang

I'm Huy. I'm a Half-Stack Developer at @rikkeisoft. It’s nice to meet you.

Hanoi
47 posts
Website Twitter Facebook RSS
My neovim's configs

My neovim's configs

For macOS only Neovim’s ConfigNeovim’s Config. GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets.Gist262588213843476

Ghost 3.0 ra mắt

Ghost 3.0 ra mắt

Nhiều thay đổi quá :D New features Memberships & subscriptions New Wordpress Importer Plugin Support Image Galleries Bookmark Card Casper 3.0 More free themes + Starter Theme for development Refreshed Ghost Admin Continuous

Git Bisect

Git Bisect

Vào một buổi sáng đẹp trời ngày nọ, mình đến công ty vào lúc 7h30, nhai tạm cái bánh mì que mua ở trên đường đi làm, thảnh thơi pha thêm cốc cafe

Chạy cronjob mỗi N ngày

Chạy cronjob mỗi N ngày

Vừa rồi mình có làm GitHubArchive, đây là một project mã nguồn mở có chức năng gửi email thống kê các top các repository của GitHub trong ngày. Cụ thể là top 25