Free Grand Theft Auto V - Premium Edition

Free Grand Theft Auto V - Premium Edition

EpicGames đang cho lấy free Grand Theft Auto V - Premium Edition (giá gốc là 24.99$). Anh em nào thích chơi GTA 5 mà chưa có điều kiện mua thì làm theo các bước dưới đây.

  • Đăng ký tài khoản EpicGames Store nếu chưa có.
  • Bật bảo mật 2 lớp (2FA) cho account.
  • Vào link dưới để add game vào account của mình.
Grand Theft Auto V - Grand Theft Auto V: Premium Edition
The Grand Theft Auto V: Premium Edition includes the complete GTAV story, Grand Theft Auto Online and all existing gameplay upgrades and content. You’ll also get the Criminal Enterprise Starter Pack, the fastest way to jumpstart your criminal empire in GTA Online.

Chú ý: Hạn cuối cùng để lấy game free là ngày 21/05.