Porkbun đang liên kết với CSSWeekly/SitePoint để tặng cho người dùng mua domain .design miễn phí năm đầu tiên. Có vẻ như chương trình này diễn ra thường niên thì phải vì năm ngoái mình cũng đã lấy 1 cái rồi. Chú ý là sang năm tiếp theo phí sẽ là 34.48$ nhé.

Ngoài được free 1 năm domain, PorkBun còn cho thêm 1 mailbox có giá trị 24$/năm để làm email cá nhân nữa. Mình đang dùng Google Suite nên cũng không cần lắm :D

Cuối cùng, link đăng ký đây nhé: http://bit.ly/free_design_domain

Update 2019/05/14: Chương trình đã trở lại nhé.