Tắt/Bật touchpad trên Fedora 22

Sau khi nghe tin Fedora 22 ra mắt và được một người anh ở cùng công ty giới thiệu thì mình đã chuyển qua từ Ubuntu sang Fedora dùng.

Tuy nhiên, sau khi cài đặt xong thì mình nhận ra nút tắt touchpad trên laptop của mình không hoạt động (wth?). Mình đoán là do driver của Synaptics Touchpad có vấn đề với Fedora 22 hoặc phần cứng của mình.

Cơ mà không dùng được phím tắt thì đành tắt bằng tay vậy, dù sao thì mình cũng không có nhu cầu bật touchpad lên để sử dụng (có chuột usb rồi) :D

Để bật/tắt thủ công touchpad hay các thiết bị đầu vào khác, mình dùng xinput.

xinput là một package chuyên dùng để điểu khiển các thiết bị đầu vào như chuột, bàn phím, màn hình cảm ứng... Bạn có thể đọc thêm ở đây.

1. Cài đặt (nếu chưa có)

sudo dnf install xinput

2. Hiển thị các thiết bị đầu vào đang được kết nối.

xinput list

Hãy ghi nhớ id của touchpad, của mình hiện tại là 15.

3. Hiển thị các thuộc tính của thiết bị.

xinput list-props <id>

Device Enabled là thuộc tính dùng để bật/tắt một thiết bị.

4. Bật/tắt thiết bị.

xinput set-prop <id> <property_id> <0|1>
# 0 - Tắt
# 1 - Bật

Xong!

Bài viết này nháp từ cuối tháng 5/2015 @@