markdown

Oct
17
Target blank trong Markdown editor

Target blank trong Markdown editor

Chú ý: Cách này sẽ không dùng được trên Ghost phiên bản 1.0 trở về sau. Ghost dùng Markdown
1 min read