Target blank trong Markdown editor

Chú ý: Cách này sẽ không dùng được trên Ghost phiên bản 1.0 trở về sau. Ghost dùng Markdown editor nhưng mặc định Markdown lại không hỗ trợ thuộc tínhtarget="_blank" khi dùng [](http://) để chèn link trong bài. Ngoài cách dùng tag html <a href=…