google app

Oct
15
Cấu hình email Google App cho Ghost

Cấu hình email Google App cho Ghost

[Cách này chỉ dùng cho Ghost phiên bản 0.x.x] Trên trang docs của Ghost có hướng dẫn cấu
1 min read