[Cách này chỉ dùng cho Ghost phiên bản 0.x.x] Trên trang docs của Ghost có hướng dẫn cấu hình email cho Ghost nhưng chỉ có cho Gmail, còn muốn cấu hình cho domain riêng thì đây. Sửa trong…