Tắt/Bật touchpad trên Fedora 22

Sau khi nghe tin Fedora 22 ra mắt và được một người anh ở cùng công ty giới thiệu thì mình đã chuyển qua từ Ubuntu sang Fedora dùng. Tuy nhiên, sau khi cài đặt xong thì mình nhận ra nút tắt touchpad trên laptop của mình không hoạt động…