Download nhạc từ SoundCloud bằng Google DevTools

Cũ nhưng không phải ai cũng biết >:)

B1. Vào link của bài hát, ví dụ: https://soundcloud.com/soobin-ss/ch-em-trong-m-soobin

B2. Bật Chrome DevTools bằng phím tắt F12 hoặc Ctrl + Shift + I

B3. Click nút Play nếu nhạc chưa chạy hoặc F5 nếu nhạc chạy rồi.

B4. Chuyển sang tab Network như hình dưới và chọn tab Media.

B5. Save về máy và hưởng thụ.


  • Cách này dùng được với hầu hết các trang nghe nhạc online.
  • Nếu lười thì hãy thử extension Savior Downloader được lấy từ Cờ Rôm ở đây.