wallpaper

A collection of 2 posts

[Wallpaper 201502] No Love No Life

[Wallpaper 201502] No Love No Life

Phải công nhận thời gian trôi nhanh như "chó chạy ngoài đồng", ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết một tháng trong khi chẳng làm được gì nhiều. Nói đến thời gian,

[Wallpaper 201501] Ngẫu hứng

[Wallpaper 201501] Ngẫu hứng

Từ bây giờ, mỗi tháng mình sẽ viết một bài để chia sẻ những wallpaper mà mình đã chọn lọc được :-D Chủ đề đầu tiên cho bộ sưu tập wallpaper đầu tiên