Chuyển vps ở DigitalOcean về Singapore

DigitalOcean vừa mới cho ra mắt datacenter mới đặt ở Singapore. Bởi vì tốc độ từ Việt Nam đến Singapore sẽ nhanh hơn so với Việt Nam – San Francisco (lý thuyết là thế) cho nên mình đã quyết định chuyển vps từ datacenter San Francisco về đây. Theo lý thuyết…