Facebook có một cái khá khó chịu đấy là mỗi khi mình like hay follow nội dung 1 page nào thì nó sẽ hiển thị lên trên timeline của bạn bè bạn. Hậu quả là bạn sẽ có thể bị…